Medezeggenschap

Ik geloof er in dat OR'en een grote toegevoegde waarde kunnen hebben voor hun bedrijf / organisatie. Dat gaat niet vanzelf. OR'en op een resultaatgerichte en praktische manier hierin vooruit helpen is wat mij drijft.

Klik hier voor meer informatie

Teamontwikkeling

Denk jij dat er meer in jouw team zit? Wordt er iets (anders) van het team gevraagd en kunnen jullie wel wat hulp gebruiken? Willen jullie je besluitvormingsproces verbeteren en zo kwalitatief betere en gedragen besluiten nemen? Willen jullie een ontwikkelingstap met het team maken? Dan is het tijd voor actie!

Klik hier voor meer informatie

Facilitator DD & Kampvuurgesprek
Wilt u in uw team een gesprek voeren aan de hand van de Deep Democracy Lewis methode? Of wilt u als leider een kampvuur gesprek met uw team voeren? Dan komt een neutrale en deskundige gespreksleider goed van pas. Ik faciliteer uw gesprekken graag, zodat u zich met het te nemen besluit kunt bezig houden. Voor meer informatie over de gespreksvormen klikt u Deep Democracy of Kampvuurgesprek.
Dialoogvormen in trainingen

Halen jullie wel alles uit een overleg? Worden alle opties verkent en alle invalshoeken benut? Mag alles wat gezegd moet worden, ook gezegd worden? Komen jullie tot de best mogelijke oplossingen? In training gebruik ik graag verschillende dialoog vormen om zoveel mogelijk gebruik te maken van alle wijsheid die er is.

Klik hier voor meer informatie

Actueel